» Плакати

Общинска банка АД

Организиране и провеждане на имиджова комуникационна кампания на „Общинска банка” АД

Организиране и провеждане на имиджова комуникационна кампания на „Общинска банка” АД

Ключова визия от имиджовата комуникационна кампания.

Плакат с размер 50х70 см.