» Билбордове

Общинска банка АД

Организиране и провеждане на имиджова комуникационна кампания на „Общинска банка” АД

Организиране и провеждане на имиджова комуникационна кампания на „Общинска банка” АД

Билборд позиции