Имиджова кампания

  • Имиджова кампания
  • Имиджова кампания
  • Имиджова кампания
  • Продуктова кампания
  • Продуктова кампания
  • Имиджова кампания
  • Организиране и провеждане на имиджова комуникационна кампания на „Общинска банка” АД
  • Талони - Зимна промоция
  • Банерфикс - Зимна промоция